Търгове и продажби

Публикувано на: 03.07.2024 г.

Обява

?

 О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк Вл.Варненчик, бул. “Константин и Фружин”, представляващ: площ от 4 /четири/ кв.м., в бл.А, ет.1, фоайе пред регистратура – за поставяне на алуминиева клетка за търговия с пакетирани хранителни стоки, копирни услуги и/или с печатни издания,за срок от 3 /три/ години,при стартова наемна цена 154 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 17.07.2024г. от сл. Човешки ресурси срещу 70 лв. Депозитът за участие е 184.80 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

          Заявления за участие се приемат до 15 часа на 17.07.2024г, в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служ.Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 18.07.2024г от 14.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 19.08.2024г.

          Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 17.07.2024г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 03.07.2024 г.

Обява

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул.“К.и Фружин”, представляващ Помещение за масажен кабинет, с площ 13.4 кв.м., състоящо се от кабинет № 125Б, тяло В, етаж 1, в едно със съответните общи части от коридор, фоайе, санитарен възел, за срок от 3 години,при стартова наемна цена 135 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 17.07.2024г. от служител Човешки ресурси срещу 70лв. Депозитът за участие е 162 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 17.07.2024г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 18.07.2024г.. от 13.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 19.08.2024г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 17.07.2024г. включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291


Публикувано на: 03.07.2024 г.

Обява

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К.и Фружин”, представляващ: Част от фоайе, площ 2 кв.м., находящо се в тяло А, ет. 1, за поставяне на кафемашина,  за срок от 3 г.,при стартова наемна цена 300 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 17.07.2024г. от служител Човешки ресурси срещу 70лв. Депозитът за участие е 360 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 17.07.2024г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служ. Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 18.07.2024г.. от 11.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 19.08.2024г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 17.07.2024г. включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 03.07.2024 г.

Обява

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, ж.к.Вл.Варненчик, бул.“К.и Фружин”, представляващ: Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 28.80 кв.м., състоящо се от кабинет № 300, тяло В, етаж 3, в едно с 12.30 кв. м. от общите части за ползване за срок от 3 г.,при стартова наемна цена 380 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 17.07.2024г. от служител Човешки ресурси срещу 70лв. Депозитът за участие е 456 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 17.07.2024г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-сл.Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 18.07.2024г. от 10.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 19.08.2024г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 17.07.2024г. включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291


Публикувано на: 12.02.2024 г.

Обява

?

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр.Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за стоматологичен кабинет, площ 13.20 кв.м., състоящо се от к-т № 126, тяло В, етаж 1, в едно с 16.27 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения / санитарни възли, коридор, фоайе и др./,  за срок от 3 години,при стартова наемна цена 190 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 27.02.2024г. от служител Човешки ресурси срещу 70лв. Депозитът за участие е 228 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 27.02.2024г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 28.02.2024 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 29.03.2024г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 27.02.2024г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

 

Публикувано на: 12.02.2024 г.

Обява

ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К.и Фружин”, представляващ: Част от фоайе, с площ 3 кв.м., находящо се в тяло А, етаж 1, за поставяне на вендинг машина за приготвена топла и студена храна /без пакетирани храни и напитки/,за срок от 3 г.,при стартова наемна цена 300 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 27.02.2024г. от служител Човешки ресурси срещу 70лв. Депозитът за участие е 360 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 27.02.2024г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служ. Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 28.02.2024г.. от 11.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 29.03.2024г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 27.02.2024г. включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291

 


Публикувано на: 13.12.2023 г.

Обява

?

ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 13.05 кв.м., състоящо се от кабинети № 302, тяло В, етаж 3-ти, в едно с 12.30 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год.,при стартова наемна цена 190 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 28.12.2023г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 228 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

        Заявления за участие се приемат до 15 часа на 28.12.2023г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 29.12.2023 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 29.01.2024г.

       Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 28.12.2023г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

       За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 13.12.2023 г.

Обява

ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр.Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за лекарски кабинет, с площ 13.2 кв.м., състоящо се от кабинет № 315, тяло В, етаж 3, в едно с 12.36 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год.,при стартова наемна цена 190 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 28.12.2023г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 228 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 28.12.2023г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 29.12.2023 г. от 12.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 29.01.2024г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 28.12.2023г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291


Публикувано на: 13.12.2023 г.

Обява

ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр.Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 13.1 кв.м., състоящо се от кабинет № 303, тяло В, етаж 3, в едно с 12.36 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год.,при стартова наемна цена 190 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 28.12.2023г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 228 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 28.12.2023г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 29.12.2023 г. от 13.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 29.01.2024г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 28.12.2023г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

 


Публикувано на: 13.12.2023 г.

Обява

ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за зъботехническа лаборатория, с площ 25,70 кв.м., състоящо се от кабинети № 306 и 313, тяло В, етаж 3-ти, в едно с 24.6 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год.,при стартова наемна цена 250 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 28.12.2023г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 300 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 28.12.2023г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 29.12.2023г  от 09.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 29.01.2024г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 28.12.2023г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

 


Публикувано на: 11.07.2023 г.

Обява


 О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк Вл.Варненчик, бул. “Константин и Фружин”, представляващ: площ от 4 /четири/ кв.м., в бл.А, ет.1, фоайе пред регистратура – за поставяне на алуминиева клетка за търговия с пакетирани хранителни стоки, копирни услуги и/или с печатни издания,за срок от 3 /три/ години,при стартова наемна цена 154 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 26.07.2023г. от сл. Човешки ресурси срещу 60 лв. Депозитът за участие е 184.80 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

          Заявления за участие се приемат до 15 часа на 26.07.2023г, в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служ.Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 27.07.2023г от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 28.08.2023г.

          Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 26.07.2023г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 31.03.2023 г.

Обява


ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр.Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ лекарски кабинет за АИППМП № 216тяло В, ет. 2, площ 13.2 кв.м. заедно с 9.06 кв.м. от общите манипулационни и 18,76 кв.м. общи части, за срок от 3 год.при стартова наемна цена 145 лв. и стъпка за наддаване 10 %. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 18.04.2023г. от служител Човешки ресурси, срещу 60 лв. Депозитът за участие е 174 лева, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 18.04.2023г, в „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД -служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 19.04.2023г от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2. Кандидатите следва да имат актуално членство в БЛС и сключен договор с РЗОК . Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 19.05.2023г.

Оглед на обекта - всеки работен ден до 18.04.2023г. включително, от 9.00 до 14.00 часа.

За справки: 052/510 282; 0879161291

 

Публикувано на: 29.11.2022 г.

Обява

?

 О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ аптека находяща се в тяло Б, етаж І и сутерен, с обща застроена площ 445 кв.м., състоящ се от: търговска площ - 183 кв.м., сервизни и помощни помещения - 105 кв.м. и склад – 157 кв.м., за срок от 3 год.,при стартова наемна цена в размер на 3000 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 13.12.2022 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 3600 лв, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2022 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 14.12.2022 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 17.01.2023г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2022г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 29.11.2022 г.

Обява

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К.и Фружин”, представляващ аптека тяло А, етаж І, с обща застроена площ 33 кв.м., от които: търговска площ 31 кв.м., сервизни помещения 2 кв.м. и 5.5 кв.м. от общите части, за срок от 3 /три/ години,при стартова наемна цена в размер на 1000 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 13.12.2022 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 1200 лв, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2022 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 14.12.2022 г. от 12.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.

Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 17.01.2023г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2022г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879 161 291


Публикувано на: 08.06.2022 г.

Обява


О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул.“К.и Фружин”, представляващ: помещение № 225 за стоматологичен к-т - находящ се в тяло В, ет. 2, с площ 13,2 кв.м., заедно с 18,76 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения / санитарни възли, коридор и др./,  за срок от 3 години,при стартова наемна цена 200 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 23.06.2022г. от служител Човешки ресурси срещу 60 лв. Депозитът за участие е 240 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 23.06.2022г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 24.06.2022г от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 25.07.2022г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 23.06.2022г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

                         За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 08.06.2022 г.

Обява

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул.“К.и Фружин”, представляващ: Лекарски к-т стоматологичен № 125 а - находящ се в тяло В, етаж 1, с площ 12.60 кв.м., заедно с 16,27 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения /санитарни възли, коридор, фоайе и др./, за срок от 3 /три/ год,при стартова наемна цена 190 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 23.06.2022г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 228 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 23.06.2022г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 24.06.2022 г. от 12,00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 25.07.2022г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 23.06.2022г. включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

 

Публикувано на: 30.03.2022 г.

Обява

 О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за дентална рентгенова лаборатория за панорамни снимки и зъботехническа лаборатория, с площ 38.50 кв.м., състоящо се от кабинети № 310,310А,310Б, тяло В, етаж 3-ти, в едно с 12.3 кв.м. от общите части за ползванеза срок от 3 /три/ години,при стартова наемна цена 570 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 13.04.2022г. от сл. Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 684 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.04.2022г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-сл.Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 14.04.2022г от 12 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 16.05.2022г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.04.2022г. включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 30.03.2022 г.

Обява

 О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул.“К.и Фружин”, представляващ: част от помещение за „халотерапия”, находящо се в тяло Г, етаж І, със застроена площ 48.36 кв.м., в едно с 18.60 кв.м. помощно помещение към него и 19 кв.м. от прилежащи общи части от коридор, фоайе, санитарен възел,,  за срок от 3 /три/ години,при стартова наемна цена 250 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 13.04.2022г. от служител Човешки ресурси срещу 60 лв. Депозитът за участие е 300 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.04.2022г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 14.04.2022г от 10,30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 16.05.2022г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.04.2022г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

                         За справки: 052/510282; 0879161291

 

Публикувано на: 30.03.2022 г.

Обява


О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр.Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ лекарски кабинет № 213тяло В, ет. 2, площ 12.8 кв.м. заедно с 2.08 кв.м. от общите манипулационни и 18,76 кв.м. общи части,за срок от 3год.при стартова наемна цена 120 лв. и стъпка за наддаване 10 %. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 13.04.2022г. от служител Човешки ресурси, срещу 60 лв. Депозитът за участие е 144 лева, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.04.2022г, в „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД -служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 14.04.2022г от 13.30 часа в заседателната зала ет. 2. Кандидатите следва да имат актуално членство в БЛС и сключен договор с РЗОК . Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 16.05.2022г.

Оглед на обекта - всеки работен ден до 13.04.2022г. включително, от 9.00 до 14.00 часа.

За справки: 052/510 282; 0879161291

 

Публикувано на: 07.12.2021 г.

Обява

?

ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД

 О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Фитнес клуб находящ се в тяло Г, етаж 1, включващ: зала за тренировки с площ 110,70 кв.м. и 41,06 кв.м. помощни помещения/ съблекалня, санитарни възли и коридор/, за срок от 3 години,при стартова наемна цена 450 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 21.12.2021г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 540 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

 Заявления за участие се приемат до 15 часа на 21.12.2021г., в „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 22.12.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2. Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 24.01.2021г.

           Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 21.12.2021г. включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 02.07.2021 г.

Обява

?

ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул.“К.и Фружин”, представляващ: Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 28.80 кв.м., състоящо се от кабинет № 300, тяло В, етаж 3, в едно с 12.30 кв. м. от общите части за ползване за срок от 3 г.,при стартова наемна цена 200 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 16.07.2021г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 240 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 16.07.2021г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-сл.Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 19.07.2021г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 19.08.2021г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 16.07.2021г. включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 02.07.2021 г.

Обява

ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К.и Фружин”, представляващ: Част от фоайе, площ 2 кв.м., находящо се в тяло А, ет. 1, за поставяне на кафемашина,  за срок от 3 г.,при стартова наемна цена 300 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 16.07.2021г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 360 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 16.07.2021г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служ. Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 19.07.2021г.. от 13.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 19.08.2021г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 16.07.2021г. включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291

 


Публикувано на: 02.07.2021 г.

Обява


ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул.“К.и Фружин”, представляващ Помещение за масажен кабинет, с площ 13.4 кв.м., състоящо се от кабинет № 125Б, тяло В, етаж 1, в едно със съответните общи части от коридор, фоайе, санитарен възел, за срок от 3 години,при стартова наемна цена 135 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 16.07.2021г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 162 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 16.07.2021г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 19.07.2021г.. от 12.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 19.08.2021г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 16.07.2021г. включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291

 

Публикувано на: 06.01.2021 г.

Обява

?

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр.Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за стоматологичен кабинет, площ 13.20 кв.м., състоящо се от к-т № 126, тяло В, етаж 1, в едно с 16.27 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения / санитарни възли, коридор, фоайе и др./,  за срок от 3 години,при стартова наемна цена 190 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 20.01.2021г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 228 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 20.01.2021г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 22.01.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 22.02.2021г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 20.01.2021г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

 

Публикувано на: 15.12.2020 г.

Обява


О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр.Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ лекарски кабинет № 216тяло В, ет. 2, площ 13.2 кв.м. заедно с 9.06 кв.м. от общите манипулационни и 18,76 кв.м. общи части,за срок от 3год.при стартова наемна цена 145 лв. и стъпка за наддаване 10 %. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 29.12.2020г. от служител Човешки ресурси, срещу 60 лв. Депозитът за участие е 174 лева, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 29.12.2020г, в „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД -служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 30.12.2020г от 10.00 часа в заседателната зала ет. 2. Кандидатите следва да имат актуално членство в БЛС и сключен договор с РЗОК . Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 01.02.2021г.

Оглед на обекта - всеки работен ден до 29.12.2020г. включително, от 9.00 до 14.00 часа.

За справки: 052/510 282; 0879161291

 

Публикувано на: 18.11.2020 г.

Обява


О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк Вл.Варненчик, бул. “К. и Фружин”, представляващ: площ от 4 /четири/ кв.м., в бл.А, ет.1, фоайе пред регистратура – за поставяне на алуминиева клетка за търговия с пакетирани хранителни стоки, копирни услуги и/или с печатни издания,за срок от 3 /три/ години,при стартова наемна цена 154 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 02.12.2020г. от сл. Човешки ресурси срещу 60 лв. Депозитът за участие е 184.80 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

          Заявления за участие се приемат до 15 часа на 02.12.2020г, в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служ.Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 03.12.2020г от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 07.01.2021г.

          Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 02.12.2020г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 18.11.2020 г.

Обява


 О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за зъботехническа лаборатория, с площ 25,70 кв.м., състоящо се от кабинети № 306 и 313, тяло В, етаж 3-ти, в едно с 24.6 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год.,при стартова наемна цена 250 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 02.12.2020г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 300 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 02.12.2020г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 03.12.2020г  от 11.45 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 07.01.2021г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 02.12.2020г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

 

Публикувано на: 18.11.2020 г.

Обява


 О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за зъботехническа лаборатория, площ 38.50 кв.м., състоящо се от кабинети № 310,310А,310Б, тяло В, етаж 3, в едно с 12.3 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год.,при стартова наемна цена 350 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 02.12.2020г. от сл. Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 420 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 02.12.2020г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-сл.Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 03.12.2020г от 10 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 07.01.2021г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 02.12.2020г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 19.10.2020 г.

Обява


О Б Я В Я В А :

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ Помещение за лекарски кабинет, с площ 13.20 кв.м., състоящо се от кабинети № 315, тяло В, етаж 3-ти, в едно с 12.36 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 години,при стартова наемна цена 190 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 30.10.2020 г., от служител Човешки ресурси срещу 60 лв. Депозитът за участие е 228 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 30.10.2020 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 02.11.2020 г. от 12.50 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 02.12.2020г.

         Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 30.10.2020г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 19.10.2020 г.

Обява


О Б Я В Я В А :

 

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 13.05 кв.м., състоящо се от кабинети № 302, тяло В, етаж 3-ти, в едно с 12.30 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 години,при стартова наемна цена 190 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 30.10.2020 г., от служител Човешки ресурси срещу 60 лв. Депозитът за участие е 228 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 30.10.2020 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 02.11.2020 г. от 11.40 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 02.12.2020г.

         Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 30.10.2020г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 19.10.2020 г.

Обява

О Б Я В Я В А :

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 13.10 кв.м., състоящо се от кабинети № 303, тяло В, етаж 3-ти, в едно с 12.36 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 години,при стартова наемна цена 190 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 30.10.2020 г., от служител Човешки ресурси срещу 60 лв. Депозитът за участие е 228 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 30.10.2020 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 02.11.2020 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 02.12.2020г.

         Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 30.10.2020г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291


  

Публикувано на: 29.11.2019 г.

Обява


 О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ аптека находяща се в тяло Б, етаж І и сутерен, с обща застроена площ 445 кв.м., състоящ се от: търговска площ - 183 кв.м., сервизни и помощни помещения - 105 кв.м. и склад – 157 кв.м., за срок от 3 години,при стартова наемна цена в размер на 3000 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 13.12.2019 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 3600 лв, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2019 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 16.12.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 17.01.2020г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2019г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 29.11.2019 г.

Обява


О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ аптека тяло А, етаж І, с обща застроена площ 33 кв.м., от които: търговска площ 31 кв.м., сервизни помещения 2 кв.м. и 5.5 кв.м. от общите части, за срок от 3 /три/ години,при стартова наемна цена в размер на 1000 лева и стъпка за наддаване 10 %. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 13.12.2019 г. , от служител „Човешки ресурси” при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 1200 лева, вносим от кандидатите в касата на на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2019 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2, при служител „Човешки ресурси”. Търгът ще се проведе на 16.12.2019 г. от 11.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД.

Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 17.01.2020г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2019г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

Публикувано на: 08.11.2019 г.

Обява

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К.и Фружин”, представляващ: Фитнес клуб находящ се в тяло Г, етаж 1, включващ: зала за тренировки с площ 110,70 кв.м. и 41,06 кв.м. помощни помещения / съблекалня, санитарни възли и коридор/, за срок от 3 години,при стартова наемна цена 550 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 23.11.2018г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 660 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

 Заявления за участие се приемат до 15 часа на 23.11.2018г., в „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 27.11.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2. Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 03.01.2019г.

           Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 23.11.2018г включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 10.06.2019 г.

Обява

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул.“К.и Фружин”, представляващ: помещение № 225 за стоматологичен к-т - находящ се в тяло В, ет. 2, с площ 13,2 кв.м., заедно с 18,76 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения / санитарни възли, коридор и др./,  за срок от 3 години,при стартова наемна цена 200 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 24.06.2019г. от служител Човешки ресурси срещу 60 лв. Депозитът за участие е 240 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 24.06.2019г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 25.06.2019г от 10,30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 26.07.2019г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 24.06.2019г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

                         За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 10.06.2019 г.

Обява

  О Б Я В Я В А :

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул.“К.и Фружин”, представляващ: Лекарски к-т стоматологичен № 125 а - находящ се в тяло В, етаж 1, с площ 12.60 кв.м., заедно с 16,27 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения /санитарни възли, коридор, фоайе и др./, за срок от 3 /три/ год,при стартова наемна цена 190 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 24.06.2019г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 228 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 24.06.2019г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 25.06.2019 г. от 12,30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 26.07.2019г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 24.06.2019г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 12.04.2019 г.

Обява

О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ лекарски кабинет № 213в тяло В, ет. 2, с площ 12.8 кв.м. заедно с 2.08 кв.м. от общите манипулационни и 18,76 кв.м. общи части, за срок от 3год.при стартова наемна цена в размер на 120 лева и стъпка за наддаване 10 %. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 03.05.2019 г. , от служител „Човешки ресурси” при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 60 лв. Депозитът за участие е в размер на 144 лева, вносим от кандидатите в касата на на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 03.05.2019 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2, при служител „Човешки ресурси”. Търгът ще се проведе на 07.05.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД.

         Кандидатите следва да имат актуално членство в БЛС и сключен договор с РЗОК .

        Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 07.06.2019г.

        Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 03.05.2019 г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock