Търгове и продажби

Публикувано на: 29.11.2019 г.

Обява


 О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ аптека находяща се в тяло Б, етаж І и сутерен, с обща застроена площ 445 кв.м., състоящ се от: търговска площ - 183 кв.м., сервизни и помощни помещения - 105 кв.м. и склад – 157 кв.м., за срок от 3 години,при стартова наемна цена в размер на 3000 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 13.12.2019 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 3600 лв, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2019 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 16.12.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 17.01.2020г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2019г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 29.11.2019 г.

Обява


О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ аптека тяло А, етаж І, с обща застроена площ 33 кв.м., от които: търговска площ 31 кв.м., сервизни помещения 2 кв.м. и 5.5 кв.м. от общите части, за срок от 3 /три/ години,при стартова наемна цена в размер на 1000 лева и стъпка за наддаване 10 %. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 13.12.2019 г. , от служител „Човешки ресурси” при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 1200 лева, вносим от кандидатите в касата на на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2019 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2, при служител „Човешки ресурси”. Търгът ще се проведе на 16.12.2019 г. от 11.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД.

Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 17.01.2020г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2019г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

Публикувано на: 08.11.2019 г.

Обява

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К.и Фружин”, представляващ: Фитнес клуб находящ се в тяло Г, етаж 1, включващ: зала за тренировки с площ 110,70 кв.м. и 41,06 кв.м. помощни помещения / съблекалня, санитарни възли и коридор/, за срок от 3 години,при стартова наемна цена 550 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 23.11.2018г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 660 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

 Заявления за участие се приемат до 15 часа на 23.11.2018г., в „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 27.11.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2. Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 03.01.2019г.

           Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 23.11.2018г включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 10.06.2019 г.

Обява

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул.“К.и Фружин”, представляващ: помещение № 225 за стоматологичен к-т - находящ се в тяло В, ет. 2, с площ 13,2 кв.м., заедно с 18,76 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения / санитарни възли, коридор и др./,  за срок от 3 години,при стартова наемна цена 200 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 24.06.2019г. от служител Човешки ресурси срещу 60 лв. Депозитът за участие е 240 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 24.06.2019г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 25.06.2019г от 10,30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 26.07.2019г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 24.06.2019г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

                         За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 10.06.2019 г.

Обява

  О Б Я В Я В А :

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот, находящ се в гр. Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул.“К.и Фружин”, представляващ: Лекарски к-т стоматологичен № 125 а - находящ се в тяло В, етаж 1, с площ 12.60 кв.м., заедно с 16,27 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения /санитарни възли, коридор, фоайе и др./, за срок от 3 /три/ год,при стартова наемна цена 190 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 24.06.2019г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 228 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 24.06.2019г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 25.06.2019 г. от 12,30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 26.07.2019г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 24.06.2019г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

Публикувано на: 12.04.2019 г.

Обява

О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ лекарски кабинет № 213в тяло В, ет. 2, с площ 12.8 кв.м. заедно с 2.08 кв.м. от общите манипулационни и 18,76 кв.м. общи части, за срок от 3год.при стартова наемна цена в размер на 120 лева и стъпка за наддаване 10 %. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 03.05.2019 г. , от служител „Човешки ресурси” при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 60 лв. Депозитът за участие е в размер на 144 лева, вносим от кандидатите в касата на на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 03.05.2019 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2, при служител „Човешки ресурси”. Търгът ще се проведе на 07.05.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД.

         Кандидатите следва да имат актуално членство в БЛС и сключен договор с РЗОК .

        Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 07.06.2019г.

        Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 03.05.2019 г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.