Ценоразпис

Услуга Цена
ХЕМАТОЛОГИЯ
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC 8.00
Скорост на утаяване на еритроцитите 3.00
Диференциално броене на левкоцити - ДКК 6.00
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване 6.00
КОАГУЛАЦИЯ
Време съсирване 3.00
Време на кървене 3.00
Протромбиново време 4.00
Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) 4.00
Фибриноген 4.00
Д-Димер 25.00
БИОХИМИЯ
Глюкоза 3.00
Кръвно-захарен профил 8.00
Креатинин 3.00
Урея 3.00
Билирубин – общ 3.00
Билирубин – директен 3.00
Общ белтък 4.00
Албумин 3.00
Холестерол 4.00
HDL-холестерол 4.00
Триглицериди 4.00
Гликиран хемоглобин 17.00
Пикочна киселина 4.00
АСАТ 4.00
АЛАТ 4.00
Креатинкиназа (КК) 3.00
ГГТ 4.00
Алкална фосфатаза (АФ) 4.00
Алфа-амилаза 5.00
Липаза 6.00
Натрий и Калий 6.00
LDH 4.00
Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди) 16.00
Калций 4.00
Фосфати 3.00
Желязо 4.00
ЖСК 4.00
CRP 8.00
LDL-холестерол 4.00
Oбременяване с глюкоза (ОГТТ) 8.00
Хлориди 4.00
LDL - холестерол 4.00
Калий 4.00
Натрий 4.00
Хлориди 4.00
Натрий, Калий, Хлориди - КОМПЛЕКСНО 6.00
Йонизиран Ca 7.00
Mg 5.00
VLDL-холестерол 5.00
Инсулин 120 мин. 18.00
УРИНА
Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв) 2.00
Седимент – ориентировъчно изследване 4.00
Изследване на урина за урокултура 10.00
Изследване на урина – микроалбуминурия 13.00
Количество белтък в урината 24 часа 4.00
Калций в урината /КАЛЦИУРИЯ/ 24 часа 4.00
Фосфор в урината 24 часа 4.00
PH 2.00
Относително тегло 2.00
Белтък в урината 2.00
Захар в урината 2.00
Билирубин в урината 2.00
Уробилиноген в урината 2.00
Кръв в урината 2.00
Нитрити 2.00
Кетони 1.50
Седимент 4.00
Урина-качествено изследване 6.00
Креатинин- урина 5.00
Ca - урина 5.00
Амилаза в урината 4.00
ХОРМОНИ
FT4 17.00
TSH 17.00
LH 17.00
FSH 17.00
Prolactin 17.00
Estradiol 17.00
Testosteron 17.00
Антитела срещу Тереоидната пероксидаза - Anti - TPO 17.00
Феритин 18.00
FT3 17.00
ANTI-TPO 17.00
Free testosteron 29.00
ТУМОРНИ МАРКЕРИ
PSA общ 18.00
PSA - свободен 18.00
fPSA ratio 0.00
CA 15-3 18.00
CA 125 18.00
CA 19-9 18.00
CEA 18.00
МИКРОБИОЛОГИЯ
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции) 5.00
Изследване за ревматоиден фактор (RF) 7.00
ВЛАГ. СЕКРЕТ-ПОСЯВКА 10.00
Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др 10.00
Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. 10.00
Микробиологично изследване на цервикален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. 10.00
Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. 10.00
ДРУГИ
Окултни кръвоизливи 5.00
Орален глюкозо-толерантен тест 4.00
Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST 8.00
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХЛАМИДИ 15.00
Progesteron 0.00
Ревматоиден фактор 7.00
AST 7.00
Васерман /WASS/ 7.00
СПИН /HIV/ 16.00
Австралийски антиген /HbsAg/ 14.00
Анти-хепатит C /Anti-HCV/ 15.00
Серологичен тест - Хеликобактер пилори 13.00
Тест за инфекционна мононуклеоза 10.00
Influenza A/B 30.00
Anti-SARS-CoV2 IgG 25.00
Vit B12 18.00
Vit D total (25-OH Vitamin D) 27.00
Insulin на гладно 18.00
Инсулинова резистетност HOMA Index 20.00
Количествено определяне Anti-SARS-CoV-2-Неутрализиращи антитела 30.00
Феритин 18.00
SARS Cov-2 antigen test 17.00
Кръвна група 12.00
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Рентгенография на зъби с определен центраж (Секторна рентгенография) 15.00
Рентгенография на околоносни синуси 32.00
Рентгенография на ребра 32.00
Рентгеноскопия на бял дроб 25.00
Рентгенография на крайници 32.00
Рентгенография на длан и пръсти 22.00
Рентгенография на тазобедрена става 22.00
Рентгенография на бедрена кост 22.00
Рентгенография на колянна става 22.00
Рентгенография на глезенна става 22.00
Рентгенография на стъпало и пръсти 22.00
Рентгенография на раменна става 22.00
Рентгенография на гривнена става 22.00
Рентгенография на череп 32.00
Рентгенография на гръбначни прешлени 32.00
Рентгенография на гръден кош и бял дроб 32.00
Обзорна рентгенография на корем 32.00
Рентгенография на таз 32.00
Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеум 50.00
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах 70.00
Мамография на двете млечни жлези 60.00
Ехография на млечна жлеза 50.00
Контрасно изследване на стомах 35.00
Ехография на щитовидна жлеза 35.00
Услуга Цена
Първичен преглед 50.00
Първичен преглед с ехограф 70.00
Вторичен преглед 30.00
Домашно посещение 60.00
Поставяне на мускулна/подкожна инжекция 4.00
Поставяне на абокат 7.00
Венозна инжекция 7.00
Венозна инфузия до 1 ч. 10.00
Вземане на венозна кръв 3.00
Ехография на щитовидна жлеза 45.00
Измерване на кръвно налягане 4.00
Тестуване с арегени-1 тест 4.00
Медицинско свидетелство за шофьор категория В 15.00
Медицинско свидетелство за шофьор категория С 39.00
Медицинско свидетелство за сключване на граждански брак 49.00
Медицинско свидетелство за сключване на граждански брак за чужди граждани 74.00
Медицинско свидетелство за осиновяване 86.00
Медицинско свидетелство за работа 30.00
Медицинско свидетелство за учебно заведение 30.00
Лечение с ултразвук 7.00
Задна назална тампонада 20.00
Колпоскопия с прицелна биопсия 40.00
Тъкънно диструктивно лечение на ПВКУ 30.00
Шев на мускули (фасции) при травми 20.00
Инцизия и шев на меки тъкани 20.00
Отстраняване на нокът, ноктътно легло и ноктъна гънка 50.00
Ексцизия или деструкция на кожни или подкожни образувания 50.00
Хирургичeн шев на меки тъкани при нараняване в областта на шията 20.00
Електрокоагулация 30.00
ЕХОКГ 60.00
Ехография на млечна жлеза 50.00
Абдоминална ехография 40.00
УЗДСГ 60.00
ТРАНСВАГИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ 30.00
Диспансерен преглед в амб. условия 7.00
EEG 60.00
ФИД 10.00
ВЕТ 40.00
Холтер ЕКГ 60.00
ЕКГ 6.00
Холтер АН 60.00
Вземане на микробиологично изсл. 10.00
Вземане на цитологично изсл. 30.00
Пасивни упражнения - подпомогнати 5.00
Активни мускулно-скелетни упражнения ЛФК 5.00
Пасивни мускулно-скелетни упражнения - масаж 20.00
Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП 5.00
Лечение с ВЧТ 7.00
Електростимулация 5.00
Друга физикална терапия - с НЧТ, СЧТ, магнитно поле 5.00
Превръзки 7.00
Имобилизация на крайник 30.00
Всички видове превръзки 7.00
Имобилизация 30.00
Изследване зрителна острота 30.00
Клиничен тест за слух (без аудиометрия) 30.00
Промивка на външен слухов канал 17.00
Отстраняване на шини и гипс.превръзки 25.00
Подмяна гипс 25.00
Отстраняване на назална тампонада 15.00
Неоперативно отстраняване на вътрематочна спирала 30.00
Отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход 18.00
Отстраняване на чуждо тяло от носа 15.00
Отстраняване на чуждо тяло от око 30.00
Лечение с ултравиолетови лъчи 7.00
Лечение с инфрачервени и видими лъчи 7.00
Експертиза за временна нетрудоспособност 12.00
Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock