Ценоразпис

Услуга Цена
Услуга Цена
Първичен преглед 40.00
Първичен преглед с ехограф 60.00
Вторичен преглед 20.00
Домашно посещение 50.00
Поставяне на мускулна/подкожна инжекция 4.00
Поставяне на абокат 7.00
Венозна инжекция 7.00
Венозна инфузия до 1 ч. 10.00
Вземане на венозна кръв 3.00
Ехография на щитовидна жлеза 35.00
Измерване на кръвно налягане 4.00
Тестуване с арегени-1 тест 4.00
Медицинско свидетелство за шофьор категория В 15.00
Медицинско свидетелство за шофьор категория С 39.00
Медицинско свидетелство за сключване на граждански брак 49.00
Медицинско свидетелство за сключване на граждански брак за чужди граждани 74.00
Медицинско свидетелство за осиновяване 86.00
Медицинско свидетелство за работа 30.00
Медицинско свидетелство за учебно заведение 30.00
Лечение с ултразвук 5.00
Задна назална тампонада 20.00
Колпоскопия с прицелна биопсия 40.00
Тъкънно диструктивно лечение на ПВКУ 30.00
Шев на мускули (фасции) при травми 20.00
Инцизия и шев на меки тъкани 20.00
Отстраняване на нокът, ноктътно легло и ноктъна гънка 50.00
Ексцизия или деструкция на кожни или подкожни образувания 50.00
Хирургичeн шев на меки тъкани при нараняване в областта на шията 20.00
Електрокоагулация 30.00
ЕХОКГ 40.00
Ехография на млечна жлеза 40.00
Абдоминална ехография 35.00
УЗДСГ 40.00
ТРАНСВАГИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ 30.00
Диспансерен преглед в амб. условия 7.00
EEG 40.00
ФИД 10.00
ВЕТ 40.00
Холтер ЕКГ 40.00
ЕКГ 6.00
Холтер АН 40.00
Вземане на микробиологично изсл. 10.00
Вземане на цитологично изсл. 30.00
Пасивни упражнения - подпомогнати 5.00
Активни мускулно-скелетни упражнения ЛФК 5.00
Пасивни мускулно-скелетни упражнения - масаж 20.00
Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП 5.00
Лечение с ВЧТ 5.00
Електростимулация 5.00
Друга физикална терапия - с НЧТ, СЧТ, магнитно поле 5.00
Превръзки 7.00
Имобилизация на крайник 30.00
Всички видове превръзки 7.00
Имобилизация 30.00
Изследване зрителна острота 30.00
Клиничен тест за слух (без аудиометрия) 30.00
Промивка на външен слухов канал 17.00
Отстраняване на шини и гипс.превръзки 25.00
Подмяна гипс 25.00
Отстраняване на назална тампонада 15.00
Неоперативно отстраняване на вътрематочна спирала 30.00
Отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход 18.00
Отстраняване на чуждо тяло от носа 15.00
Отстраняване на чуждо тяло от око 30.00
Лечение с ултравиолетови лъчи 5.00
Лечение с инфрачервени и видими лъчи 5.00
Експертиза за временна нетрудоспособност 12.00
Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock