дкц,3,варна,диагностика,владиславово,консултативен,център,поликлиника,III,болница,медицина,медицински,центрове. ДКЦ 3-Варна ЕООД.ДКЦ III-Варна ЕООД.диагностика консултативен
“ДКЦ 3-Варна“ ЕООД

 

 


 

 

 

 Проект № BG05M9OP001-1.008-0524-C01 Подобряване условията на труд в "ДКЦ - 3 Варна" ЕООД

Обща стойност 85 496.44 лв.,от които 58 137.58 лв. европейско и

10 259.57 лв. национално съфинансиране.

 

 


Регулирана информация по чл. 27 ал. 1. ЗППЦК е публикувана в  "Борсова информационна компания Капиталов пазар" ЕООД  

 

 http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=30947

 


“ДКЦ III – Варна” ЕООД предлага на преференциални цени:

  • Профилактични медицински прегледи за Вашите работници и служители, съгласно “Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците…”;

 

  • Обслужване на работниците и служителите от СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА;


Вземането на биологичен материал и медицинските прегледите, които позволяват, могат да се извършат на територията на Вашата фирмата.

За контакти 052/510 282 А. Иванова

 


Лицензирана психологическа лаборатория към  "ДКЦ III" ЕООД издава удостоверения за психологическа годност :

- При отнети точки (по чл. 157)

- За таксиметрови шофьори
- За професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари
- При временно отнето свидетелство за управление на МПС (по чл. 171)
- За водачите, с отнети шофьорски книжки за АЛКОХОЛ (по чл. 174)

 При явяване за психологическото изследване моля, носете:

-лична карта, свидетелство за управление на МПС, контролен талон-към шофьорската книжка (акт);

-водачите, които са лишени от право да управляват МПС на различно основание-представят акт или наказателно постановление или съдебно решение, споразумение. Също така е необходим документ от МВР с печат на МВР, който удостоверява, че наказанието е изтекло.

Записване на тел. 052/510 282 

                      КЛИНИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ             OnLine   РЕЗУЛТАТИ

 


 
 
 

“Диагностично–консултативен център ІІІ-Варна“ ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, в което работят лекари-специалисти от различни медицински специалности. Всички лекари са с многогодишен стаж и допълнителна квалификация в различните специалности.

 

 


Продължение...
 
 

Вход